Om LGBTI+ Business Conference

Tema: ESG – environmental, social and governance

Malmö Rådhus 2 mars 2023

På svenska står ESG för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Hållbarhet helt enkelt. Det finns en betydande uppsida rent lönsamhetsmässigt för företag som bedriver ett hållbart inkluderingsarbete för personer som identifierar sig som LGBTI+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex +). Genom en långsiktig strategi och förståelse för hur dessa frågor bäst kan inkorporeras i företagets alla delar såsom verksamhetens processer, anställning/attraktionskraft, arbetsmiljö, försäljning och leverantörsled, skapas ett trovärdigt inkluderingsarbete. Det finns även ett flertal dimensioner att räkna hem ett inkluderande arbetssätt rent ekonomiskt. 

Tillsammans med en mängd duktiga talare vill vi sätta fokus på ESG. I affärssammanhang handlar hållbarhet om företagets affärsmodell d.v.s. hur dess produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling.

Environmental, social and governance är finansiell branschstandard som används för att mäta hur hållbart ett företag är. Syftet med ESG är att underlätta för investerare att hitta hållbara företag att investera i. Standarden gör det möjligt att kartlägga och jämföra bolag baserat på hållbarhetskriterier

Konferensen genomförs i samarbete med Malmö stad och SGLCC – Scandinavian LGBT Chamber of Commerce på Malmö Rådhus och hålls till största del på svenska.

Plats
Malmö Rådhus
Stortorget 4, 211 34 Malmö

Datum & tid
2 mars 2023
Halvdagskonferens kl 08.30–13.15

Arrangörer
Numera Events, Malmö stad och SGLCC

Kontakt
Har du frågor om konferensen, kontakta:

Peter Eyermann
+46 706 90 83 52
peter.eyermann@numeramassor.com

Cäthe Green
+46 709 35 01 84
cg@cathe.se