Talare

Malmö Rådhus 2 mars 2023

Tobias Holfelt

Moderator

Tobias Holfelt

MB Market Makers
CEO

Tobias Holfelt är grundare av SGLCC, Scandinavian LGBT Chamber of Commerce och har 20 års erfarenhet av att arbeta med HBTQ-frågor för privat näringsliv, både i Sverige och internationellt. Han driver också en HBTQ-fond OutPerform LGBT Global Invest, samt insamlingsstiftelsen LGBTfootprint och är medgrundare och ordförande i EGLCC, European LGBT Chamber of Commerce.

Martin Sjögren

Martin Sjögren

Randstad
Key Account Manager

Martin Sjögren är ansvarig för offentlig sektor på Randstad, sitter i styrelsen för Universell Utformning av Arbetsplatser och är ofta anlitad för seminarier/föreläsningar/utbildningar inom HBTQI+, mångfald, jämställdhet, inkludering och employer branding.

Med en könsneutral äktenskapslag, möjlighet att adoptera och alltfler öppna hbtqi-personer undras det ibland om pride fortfarande behövs. Men är vi verkligen så öppna som vi tror? Har alla samma syn på mångfald och vad bottnar egentligen företagets mångfaldsplan i? I den här korta föreläsningen får vi ta del av affärsnyttan i olika perspektiv, vikten av en plan och var du börjar.

Carina Nilsson

Carina Nilsson

Malmö stad
Borgmästare

Carina Nilsson valdes till Kommunfullmäktiges ordförande i oktober 2018 och är den första kvinnan som innehar denna post. Hon var tidigare kommunalråd med ansvar för välfärd, sjukvård och socialtjänst mellan 2010-2018 och var även ordförande i Sociala resursnämnden och senare Hälsa, vård och omsorgsnämnden.

Carina Nilsson tog sin examen som arbetsterapeut 1980. Hon tog sin lärarexamen vid Uppsala universitet 1987 och arbetade som lärare (1985-92) vid institutionen för arbetsterapi vid Lunds universitet. Hon arbetade även som legitimerad arbetsterapeut inom såväl kommunen som regionen fram till 1992. Därefter arbetade hon som hälsoplanerare vid Malmö Universitetssjukhus. År 2008 tog hon sin magisterexamen i folkhälsovetenskap vid Malmö högskola.

Hennes politiska karriär började på 1980-talet i renhållningsnämnden och som ersättare i miljönämnden i Malmö. Därefter hade hon en rad kommunpolitiska roller som ordförande i miljönämnden 1997-2006 och ordförande i kulturnämnden 2007-2010. Under 2008-2010 var Carina Nilsson kommunalråd med ansvar för kultur och fritid.

Utöver sina kommunpolitiska roller har Carina Nilsson även varit ordförande i organisationen Socialdemokratiska kvinnor Malmö. Hon har också haft uppdrag i Malmöuniversitet och suttit ordförande i fakultetsstyrelsen vid Odontologiska institutionen 2016-2020.

Catharina Piper

Catharina Piper

Mollwenden
Advokat, delägare Moll Wendén Advokatbyrå i Malmö

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå i Malmö. Hon har över 20 års erfarenhet och är specialiserad inom offentlig upphandling och därtill upphandlingsrelaterad juridik samt har särskild kunskap inom innovativ och hållbar offentlig upphandling. Hon har även stor erfarenhet av allmän affärsjuridik från sin tid som chefsjurist på Nordens största privata vård- och omsorgskoncern.

Catharina har vidare arbetat med kommersiell socialrätt och förvaltningsrätt i mer än 10 år. Catharina biträder löpande både privata och offentliga aktörer i domstolsprocesser och i olika typer av tvister och förhandlingar. Catharina undervisar bl.a. regelbundet på olika institut och universitet om offentlig upphandling, hon är också författare till lagkommentaren om offentlig upphandling (LOU) samt lagkommentaren om upphandling av försörjningssektorerna (LUF) samt har även författat rapporter för myndigheter och är även ansedd att vara en av de främsta i Sverige inom sitt område.

Micael Nord

Micael Nord

Malmö stad
Näringslivsdirektör

Micael Nord arbetar som näringslivsdirektör i Malmö stad. I Micaels uppdrag ligger såväl näringslivs- som destinationsfrågor, strategisk samhällsplanering liksom Malmö stad externa relationer. Frågor som mänskliga rättigheter och likabehandling är centrala delar i Micaels nuvarande uppdrag och Micael har lång erfarenhet av att ha arbetat med dessa områden. Malmö är en stad där alla ska känna sig välkomna, där alla kan leva ett gott liv och där alla kan förverkliga sina drömmar. Ett exempel på Malmö stads arbete är att staden 2021 tillsammans med Köpenhamn var värdstad för World Pride.

Karin Svensson

Karin Svensson

MKB Fastighets AB
HR-chef

Karin Svensson är HR-direktör på MKB Fastighets AB, ett av Sveriges största offentligt ägda fastighetsbolag. MKB ska erbjuda bostäder till alla som vill bo i Malmö och vara en inkluderande arbetsgivare. Som en del av denna satsning blev MKB HBTQ-certifierad 2017, som det första fastighetsbolaget i Sverige. Karin är ansvarig för MKB:s D&I-insatser som bland annat inkluderar HBTI och de interna mångfaldsgrupperna.

MKB beskriver sin pågående resa kring mångfald och inkludering samt hur bolaget jobbar vidare med sin HBTQ-certifiering. Vi kommer också få höra hur MKBs satsningar på att skapa vägar in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa också innebär ökad trygghet och trivsel i bostadsområden.

Nurgül Iljas Eminovska

Nurgül Iljas Eminovska

MKB Fastighets AB
Chef Social Hållbarhet

Nurgül Iljas Eminovska är Chef Social Hållbarhet MKB. Nurgül ansvarar b.la. för satsningen Gårdsvärdar, vilket är ett långsiktigt projekt med fokus på inkludering.

MKB beskriver sin pågående resa kring mångfald och inkludering samt hur bolaget jobbar vidare med sin HBTQ-certifiering. Vi kommer också få höra hur MKBs satsningar på att skapa vägar in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa också innebär ökad trygghet och trivsel i bostadsområden.

Lene Leth Rasmussen

Lene Leth Rasmussen

Loop UX
Owner of Loop UX, UX researcher, designer and entrepreneur

Lene Leth Rasmussen is the founder and owner of Loop UX, a user experience (UX) research agency with offices in Copenhagen, Denmark, and Austin, Texas, and with and a global network of research consultants. As of yet, Loop UX has conducted user research in 47 countries on 6 continents for clients such as Facebook, Instagram, Spotify, Airbnb, Ferring, Booking.com, Novo Nordisk, Sennheiser, Volvo and Meta Quest.

After studying art and design and working as a UX designer at Nokia in Denmark and Beijing, Lene founded Loop UX in 2011. She bootstrapped the company outside the established start-up communities in Copenhagen and over the years she grew the company to what it is today: A well-established work place for 16 employees, a popular research vendor among Fortune 500 clients, a profitable and growing multi-national company.

While building Loop UX Lene saw only little representation of women entrepreneurs and especially of lesbian entrepreneurs like herself, and wish it would have been different, so she is eager to tell her story to be that representation for future lgbt and woman entrepreneurs.

ållbarhet MKB. Nurgül ansvarar b.la. för satsningen Gårdsvärdar, vilket är ett långsiktigt projekt med fokus på inkludering.

MKB beskriver sin pågående resa kring mångfald och inkludering samt hur bolaget jobbar vidare med sin HBTQ-certifiering. Vi kommer också få höra hur MKBs satsningar på att skapa vägar in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa också innebär ökad trygghet och trivsel i bostadsområden.

Daniel Sörlöv

Daniel Sörlöv

Microsoft
Ansvarig för kulturområde HBTQi+ frågor i Sverige

Hur vi kan skapa ett värde för affären av att vara olika.

Daniel Sörlöv är ansvarig för Microsofts kulturområde för HBQTQi+ frågor i Sverige sedan sju år, är dataskyddsombud på Stockholm Pride och föreläser ofta om att skapa högpresterande team genom inkludering och kulturarbetet på Microsoft.

Världsklimatet är hårt, både ekonomiskt och genom de politiska strömmar som finns runt om i världen med ökade auktoritära regimer och minskad empati. Ett par ord om hur vi istället genom gemenskap och inkludering, öppenhet och förståelse kan skapa fler och bättre förutsättningar för att vara ännu starkare i en splittrad värld.

Jolie Lundman

Jolie Lundman

Securitas Sverige AB
HR Business Partner

Sharon Green

Sharon Green

Kindred Group
Talent Development Partner

Crystal Welin

Crystal Welin

Sparbanken Syd
Head of Sustainability